Νέα

Προϊόντα Τεχνολογίας

PowerBank για να έχουμε φόρτιση παντού και πάντα

PowerBank για να έχουμε φόρτιση παντού και πάντα PowerBank για smart phones, tablets ,φωτογραφικές μηχανές , MP3 και MP4 players και άλλες συσκευές. Ο φορητός φορτιστής μπαταρίας συνοδεύεται από καλώδιο usb, το οποίο συνδέει το PowerBank με το PC ή φις το οποίο διαθέτει θήρα usb, προκειμένου να φορτιστεί και να μπορεί να επανατροφοδοτεί τις συσκευές, οποιαδήποτε στιγμή.